ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 

 

ნატალია ზოიძე

ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე
არჩევის ფორმა: პროპორციული წესით, პარტია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“

დაბადების თარიღი:  03.07.1962

 

განათლება:

1980-1985 ბათუმის შოთა რუსთაველის პედაგოგიური ინსტიტუტი ისტორია-ფილოლოგიური,  მაგისტრი/რუსული ენა-ლიტერატურა;

1996-1999 თბილისის შრომისა და წარმოების ორგანიზაციის სახელმწიფო სამეცნიერო-სასწავლო ინსტიტუტი სამეურნეო სამართალი, მაგისტრი/იურისტ-ეკონომისტი;

2010-2014 იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურა, პედაგოგიური განათლების მეცნიერებათა დოქტორი;

 

ტრენინგი/სერტიფიკატი/კურსები:


October 2013 -  BEN-GURION UNIVERSITY OF THE  NEGEV EILAT CAMPUS Basic Course in Dolphin Biology and Dolphin-Assisted Therapy;

July, 2008  - Community Colleges for International Development, Inc.  USA Center of Excellence in Teaching and Learning of GTU Teacher’s Training Program in Modern Teaching Methodologies;

2006 წელი - თბილისი, ფონდი განათლების ინსტიტუტი უცხოური ენის სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები;

2005 წელი, საქართველოს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ცენტრალური ინსტიტუტე, ახლებური მიდგომები რუსული ენის სწავლებაში.


სამუშაო გამოცდილება

2022 წლის 30 მაისიდიან - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

2021  წლის დეკემბრიდან - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;


2017 - 2021 წ.წ. -  ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარე;

 
2014-2017 წწ. - ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;


2009 - დღემდე შპს ,,შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი” – დირექტორი;


2000 - 2009 წ.წ. -  ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია უცხო ენათა კათედრის უფროსი;


1991 - 2009 წ.წ. -  ბათუმის პირველი პროფილური გინმაზია – მასწავლებელი;


1985 - 1991 წ.წ. -  ჩაქვის N1 საჯარო სკოლა მასწავლებელი, დირექტორის მოადგილე სასწავლო-აღმზრდელობით დარგში.

 

ენების ცოდნა:

რუსული; ინგლისური.

 

ელექტრონული ფოსტა:  n.zoidze@batumicc.ge,  

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები