ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
კომისიების, ბიუროს და მორიგი სხდომის ჩატარების
გ რ ა ფ ი კ ი

    

დასახელება ჩატარების დრო 

განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისია
(ლევან ცხოიძე)

28 ნოემბერი
12:00 სთ
ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია
(მინდია გოგუაძე)
28 ნოემბერი
14:00 სთ
 საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისია
(გოჩა მგელაძე)
28 ნოემბერი
15:00 სთ.

იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
(დავით მახარაძე)

28 ნოემბერი
16:00 სთ.

ბიუროს სხდომა

28 ნოემბერი
17:00 სთ

მორიგი სხდომა

29 ნოემბერი
11:00 სთ

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები