ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
  
კომისიების, 
ბიუროს და მორიგი სხდომის ჩატარების 

გ რ ა ფ ი კ ი

    

დასახელება ჩატარების დრო 

ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია
(მინდია გოგუაძე)

18 ივლისი
10:00 სთ.

განათლების, კულტურის, ტურიზმისა
და სპორტის საკითხთა კომისია
(ლევან ცხოიძე)

18 ივლისი
11:00 სთ.

 საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისია
(გოჩა მგელაძე)

18 ივლისი
12:00 სთ.

ჯანმრთელობისა და სოციალურ
საკითხთა კომისია
(ნერიმან ცინცაძე)

18 ივლისი
13:00 სთ.

იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
(დავით მახარაძე)

18 ივლისი
14:00 სთ.

საკრებულოს ბიუროს სხდომა

 18 ივლისი
17:30 სთ.

საკრებულოს მორიგი სხდომა 

19 ივლისი
11:00 სთ. 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები