ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
ქალაქ გოლდენის დელეგაციის ვიზიტი დასრულდა
22 ოქტომბერი 2015
 

ბათუმშიაშშ-ისკოლორადოსშტატის. გოლდენისმუნიციპალიტეტისდელეგაციისგაცვლითივიზიტიდასრულდა.დღესდელეგაციისწევრებმა. ბათუმისმუნიციპალიტეტისნარჩენებისმართვისმუდმივმოქმედკომისიასთანერთად  ოთხდღიანივიზიტიშეაჯამესდაერთობლივადშემუშავებულისამოქმედოგეგმაგანიხილეს.

შეხვედრაზე, ძირითადად, ნარჩენებისსეპარირებულიმართვისსაპილოტეპროგრამასადაპოლიეთილენისპარკებისხმარებიდანამოღებაზეისაუბრეს.

საკრებულოსნარჩენებისმართვისმუდმივმოქმედიკომისიისთავმჯდომარემირაკლიჩავლეიშვილმა, გამოცდილებისგაზიარებისადა  ჩვენიქალაქისთვისყველაზეოპტიმალურიპროექტისშეთავაზებისთვის, სტუმრებსმადლობაგადაუხადადამომავალშიაქტიურითანამშრომლობისიმედიგამოთქვა.

 

უცხოელიპარტნიორებისერთ-ერთირეკომენდაციანარჩენებისმართვისპროცესშიმოქალაქებიისინფორმირებაა. ამმიზნით, ვიზიტისფარგლებში, შეხვედრები  ბათუმისსახელმწიფოუნივერსიტეტისსტუდენტებთან, საკრებულოსსაკონსულტაციოსაბჭოსწევრებთანდაქალაქისადმინისტრაციულერთეულებშიმერისწარმომადგენლებთანგაიმართა. საზოგადოებისინფორმირებულობისამაღლებისკუთხითმსგავსიტიპისშეხვედრებსმუდმივმოქმედიკომისიამომავალშიცგამართავს.

 
 
 
მნახველთა რაოდენობა: 12379
 
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები