ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა
03 ივნისი 2016
 

პროექტი

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა
7 ივნისი, 2016 წელი,
11:00 საათი, ქ. ბათუმი


                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                     

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი :


1. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლის – გოჩა ხიმშიაშვილის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს: სულიკო შვენთიძე - ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსაპარატის იურიდიული განყოფილების უფროსი/


2. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს: არჩილ ვანაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის  საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსის მოადგილე/


3. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  სავაჭრო ჯიხურების ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს: ეგარსლან ლომაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის  საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსი/

 

 
 
 
მნახველთა რაოდენობა: 3371
 
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები