ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 

საბჭოს წევრი -  ბექა მაჭუტაძე - სსიპ „სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაცვის სააგენტოს სტრუქტურული ერთეული“  ბათუმის ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების (თავშესაფარი) უფროსი

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები