ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი - ბათუმის საკრებულოს აპარატის საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - მარინე ბერიძე საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი - ბათუმის საკრებულოს აპარატის მასმედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - ბადრი წულუკიძე საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის სამსახურებრივი ინსტრუქცია ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №01/14პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის შესახებ სამართლებრივი აქტი საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო გარანტიები
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები