ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 19 ივლისის №1515222005 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ დადგენილება №10 - 2021 წლის 30 მარტი - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №77 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დადგენილება №77 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ განკარგულება №გ - 15152108913 - 2021 წლის 30 მარტი - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 მარტის N20 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განკარგულება N20 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ განკარგულება:გ-15.15222005 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ საბჭოს თავმჯდომარე - ნატალია ზოიძე - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე - რამაზ ჯინჭარაძე - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე საბჭოს წევრი - ირაკლი თავდგირიძე - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე საბჭოს წევრი - ნერიმან ცინცაძე - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე საბჭოს წევრი - ლევან ცხოიძე - განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე საბჭოს წევრი - თენგიზ აფხაზავა - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ თავმჯდომარე საბჭოს წევრი - ლევან ბერიძე - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ თავმჯდომარის მოადგილე საბჭოს წევრი - ნინო ცხავარაძე - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ თავმჯდომარის მოადგილე საბჭოს წევრი - თეონა ბერიძე - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი საბჭოს წევრი - აკაკი გვიანიძე - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი საბჭოს წევრი - ნატალია ძიძიგური - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი საბჭოს წევრი - ვაჟა დარჩია - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი საბჭოს წევრი - ნაზი ფუტკარაძე - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ თავმჯდომარის მოადგილე საბჭოს წევრი - მამუკა ქობულაძე - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი საბჭოს წევრი - ეკატერინე ზარია - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი საბჭოს წევრი - ქეთევან ლასტაკანიძე - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი საბჭოს წევრი - თეკლა კავაზაშვილი - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი საბჭოს წევრი - ლელა სურმანიძე - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე საბჭოს წევრი - თამარ გუდავა - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის სათათბირო ორგანოს, მრჩეველთა საბჭოს თავჯდომარე საბჭოს წევრი - ნინო კერვალიშვილი - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის გენდერული თანასწორობის საკითხებზე პასუხისმგებელი პირი გენდერული თანასწორობის საკითხებზე პასუხისმგებელი პირი - თეა ჯანჯღავა, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სპეციალისტი საბჭოს წევრი - დეა ერემაშვილი - ა(ა)იპ „შშმ ქალთა ალიანსი“ თავმჯდომარე საბჭოს წევრი - ნანა ჭანტურია - ა(ა)იპ „ერთობა თანადგომისთვის“ თავმჯდომარე საბჭოს წევრი - თამილა დოლიძე - ა(ა)იპ „ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის“ რეგიონული კოორდინატორი საბჭოს წევრი - მაყვალა კვირიკაძე - ა(ა)იპ „აჭარის ქალ ბიზნესმენთა ასაციაცია“ თავმჯდომარე საბჭოს წევრი - რამინ მაჭარაშვილი - ა(ა)იპ „ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრი“ წარმომადგენელი საბჭოს წევრი - ბექა მაჭუტაძე საბჭოს წევრი - ირმა აბულაძე საბჭოს წევრი - პალინა ჯაყატაშვილი საბჭოს წევრი - ალექსანდრე აბუსელიძე - ბათუმის მერიის ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე

..

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები