ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
საკრებულოს სხდომის ოქმი - 18.01.2018 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 15.02.2018 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 27.02.2018 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 16.03.2018 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 30.03.2018 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 11.04.2018 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 20.04.2018 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 29.05.2018 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 28.06.2018 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 27.07.2018 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 09.08.2018 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 31.08.2018 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 28.09.2018 ,,ღია კარის" სხდომის ოქმი - 19.10.2018 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 31.10.2018 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 30.11.2018 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 14.12.2018 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 27.12.2018 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 31.01.2019 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 28.02.2019 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 22.03.2019 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 12.04.2019 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 25.04.2019 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 24.05.2019 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 31.05.2019 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 14.06.2019 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 16.07.2019 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 22.08.2019 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 19.09.2019 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 30.10.2019 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 28.11.2019 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 11.12.2019 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 25.12.2019 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 30.01.2020 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 25.02.2020 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 30.04.2020 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 29.05.2020 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 30.06.2020 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 31.07.2020 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 13.08.2020 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 03.09.2020 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 05.10.2020 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 16.10.2020 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 27.11.2020 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 11.12.2020 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 21.12.2020 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 23.12.2020 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 31.12.2020 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 29.01.2021 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 26.02.2021 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 30.03.2021 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 27.04.2021 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 31.05.2021 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 16.06.2021 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 25.06.2021 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 16.09.2021 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 14.10.2021 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 09.11.2021 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 17.11.2021 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 26.11.2021 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 03.12.2021 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 30.05.2022 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 17.06.2022 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 19.07.2022 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 22.08.2022 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 29.09.2022 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 31.10.2022 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 29.11.2022 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 16.12.2022 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 25.01.2023 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 13.02.2023 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 30.03.2023 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 28.04.2023 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 19.05.2023 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 27.06.2023 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 21.07.2023 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 25.08.2023 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 23.09.2023 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 24.10.2023 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 27.11.2023 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 19.12.2023 საკრებულოს სხდომის ოქმი - 31.01.2024
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები